hits

Prisutvikling uke 11

 • Skrevet: 21.03.2018
 • Klokken: 14:21
 • Kategori: Blogg

Figur: Prisutvikling LME Aluminium 3MO ($) uke 11

 

Denne uken falt futuresprisen på aluminium med 1,37 %. Den negative prisutviklingen fortsatte altså i uke 11. Torsdag var prisen 2085 USD per tonn, det er den laveste noteringen siden 19. desember 2017. Fredag stengte prisen på 2088 USD per tonn. Dermed en liten økning fra dagen før.

Dollarkursen (US dollar index) steg i samme periode med 0,17 %, mens oljeprisen (WTI) økte med 0,48 %.

Forventninger om økende forsyning fra Kina, nå som vinterforurensningskontrollene utløper, er årsaken til den laveste prisen på 3 måneder. Samtidig er metalpriser fortsatt under press grunnet bekymringer om en handelskrig.

 • Skrevet: 21.03.2018
 • Klokken: 14:21
 • Kategori: Blogg
 • Kommentarer: 0

Teknisk analyse

 • Skrevet: 20.03.2018
 • Klokken: 19:15
 • Kategori: Blogg

Denne uken har vi valgt å gjøre en teknisk analyse av råvaren vår. I en teknisk analyse benytter vi historisk data for å prøve å si noe om fremtiden.

Trend Trading Model

Denne strategien fokuserer på å identifisere trender ved å benytte glidende gjennomsnitt. Strategien går ut på at man skal kjøpe dersom det kortsiktige glidende gjennomsnittet er høyere enn den langsiktig glidende gjennomsnittet. Vi har valgt å definere kortsiktig og langsiktig som hhv. 30- og 100 dager.

Denne strategien virket å fungere store deler av 2017. Fra januar til november ville denne strategien generert en avkastning på 17 %. Fra november til i dag har det derimot gått litt tråkkere.

Totalt ville en slik strategi gitt en årlig avkastning på -8,29 % med en volatilitet på 15,03 % basert på tall fra januar til i dag.  

 

Daglig

Annualisert

Avkastning

-0,02 %

-8,29 %

Volatilitet

0,95 %

15,03 %

 

Dagens trend-strategi: (Data per 16.03.2018)

Kjøp

 

Range Trading Model

Hvis prisene i en range er «stasjonære», kan man shorte når prisene er for høy eller gå long når prisen er for lav. For høy i denne sammenhengen er når prisen er høyere enn salgslinjen og for lav når prisen er lavere enn kjøpslinjen.

En slik strategi ville gitt en årlig avkastning på -0,39 % med en volatilitet på 7,93 %.

 

Daglig

Annualisert

Avkastning

0,00

-0,39 %

Volatilitet

0,50 %

7,93 %

Dagens range-strategi: (Data per 16.03.2018)

Nøytral

 

Ingen av strategiene ville gitt positiv avkastning i den aktuelle perioden. Vi vil derfor ikke anbefale noen å kjøpe eller selge basert på funnene i dette innlegget.

 

All data er hentet fra quandl. Prisene baserer seg på LME Aluminium (3MO) daglig data

 • Skrevet: 20.03.2018
 • Klokken: 19:15
 • Kategori: Blogg
 • Kommentarer: 0

Prisutvikling uke 9 og 10

 • Skrevet: 13.03.2018
 • Klokken: 17:58
 • Kategori: Blogg

 

Figur: Prisutvikling LME Aluminium 3MO ($) uke 9 og 10

 

Futuresprisen på aluminium har de siste to ukene falt med 2,82 %. Prisen har dermed sunket med 61 USD på 14 dager. Fredag stengte prisen på 2098.5 USD per tonn. Den politiske og økonomiske situasjonen i USA har skapt usikkerhet i aluminiumsmarkedet, og er skyld i prisfallet de siste ukene.

Dollarkursen (US dollar index) steg i samme periode med 0,28 %, mens oljeprisen (WTI) sank med 2,38 %.

 • Skrevet: 13.03.2018
 • Klokken: 17:58
 • Kategori: Blogg
 • Kommentarer: 0

Trump har signert tollforslaget

 • Skrevet: 08.03.2018
 • Klokken: 22:27
 • Kategori: Blogg

Torsdag kveld signerte Trump det omstridte tollforslaget på stål og alumiumium. 

 

Slik blir de nye reglene: 

 • 25 prosent toll på import av stål
 • 10 prosent toll på import av aluminium
 • Canada og Mexico vil enn så lenge bli holdt utenfor i påvente av en ny Nafta-avtale.
 • Alle «allierte» få muligheten til å søke om fritak fra avgiften. For eks. Australia, et land Trump nylig omtalte som en langvarig partner
 • Tollen blir iverksatt 23. mars

 

Det blir spennende å se hvordan markedet reagerer på denne nyheten

 

 • Skrevet: 08.03.2018
 • Klokken: 22:27
 • Kategori: Blogg
 • Kommentarer: 0

Handelskrig?

 • Skrevet: 07.03.2018
 • Klokken: 14:30
 • Kategori: Blogg

Gary D. Cohn, som er president Donald Trumps øverste økonomiske rådgiver, gir seg. Han sa trolig opp i protest mot presidentenes økonomiske politikk tirsdag. Natt til fredag kunngjorde nemlig den amerikanske presidenten, Donald J. Trump, at USA ønsker å innføre 25 % toll på import av stål og 10 % toll på import av aluminium. Dette utspillet øker frykten for handelskrig. EU har allerede bekreftet «hevntoll» dersom tollavgiftene blir en realitet.

 

Cohn blir beskrevet som en sterk tilhenger av frihandel, og i markeder der Trumps trussel om proteksjonisme har satt nervene i spenn, utløser rådgiverens avgang uro onsdag. Cohns avgang, er en stor sak fordi det betyr at «America First»-folket tar over. Rykter tilsier at det er handelsrådgiver Peter Navorro som blir Cohns erstatter. Navarro er kjent som Kina-kritiker, og står blant annet bak boken «Death by China».

Markedet har reagert dårlig på Cohns avgang. Dollarkursen (US dollar index) har sunket med 0,57 % siden i går, mens oljeprisen (WTI) har sunket med 0,48 % i samme periode.

 

Hang Seng-indeksen tar utgangspunkt i endringer hos de 50 største selskapene på Hong Kong-børsen, og er anerkjent som den mest representative indeksen for økonomisk aktivitet i Asia. Den økonomiske situasjonen i Asia er svært viktig for aluminiumsprisen, ettersom denne verdensdelen står for mesteparten av produksjon og konsum av aluminium.

Hang seng index sank hele 1,03 % siden i går.

 

Hva så med aluminiumsprisen? Følg med i neste blogginnlegg!

 • Skrevet: 07.03.2018
 • Klokken: 14:30
 • Kategori: Blogg
 • Kommentarer: 0

Uke 8

 • Skrevet: 27.02.2018
 • Klokken: 19:00
 • Kategori: Blogg

Futuresprisen på LME aluminium økte over helgen etter at Handelsministeren i USA, Wilbur Ross, la frem 3 konkrete forslag til tollavgifter og kvoter på aluminium.

 • En tollavgift på 7,7 prosent på import fra alle land.
 • En tollavgift på 23,6 prosent fra fem spesifikke aluminiumeksportører: Kina, Hong Kong, Vietnam, Russland og Venezuela.
 • Kutte importen fra alle land med rundt 13 prosent.

 

Figur: Spot- og futurespris på LME Aluminium uke 8

 

Contango og backwardation er to sentrale begreper i futuresmarkedene. Contango er en betegnelse på en tilstand der spottprisen er lavere enn de futuresprisen, mens backwardation er betegnelsen på tilstanden når spottprisen er høyere enn futuresprisene. Forskjellen mellom futuresprisen og spottprisen kalles basis. Når basisverdien er positiv er markedet i contango og i backwardation når den er negativ. Mandag var basis på nesten -50 USD per tonn, og markedet er nå i backwardation. 

 

Denne uken sank futuresprisen med 2.61 %. Mandag åpnet LME Aluminium 3MO på 2223 USD per tonn og stengte fredag på 2165 USD per tonn. 

 • Skrevet: 27.02.2018
 • Klokken: 19:00
 • Kategori: Blogg
 • Kommentarer: 0

"America First"

 • Skrevet: 15.02.2018
 • Klokken: 13:56
 • Kategori: Blogg

USAs president Donald Trump har drevet en lang kampanje mot dumping av varer i USA, særlig knyttet til den kinesiske metallindustrien. Trump sa tirsdag at han vurderer en rekke alternativer for å adressere dette «problemet», som han mener urettferdig skader Amerikanske produsenter. Det dreier seg da om å innføre kvoter og tariffer på import av aluminium.

Bilde: Trumps kommentarer kom i et møte med en gruppe av amerikanske senatorer og representanter i det hvite hus.

 

Hva så med aluminiumprisene?

 • Trump-administrasjonen innfører importbegrensninger på kinesiske metaller, deriblant aluminium. Dette, kombinert med miljøtiltak i Kina, vil føre til at kinesisk eksport både blir dyrere og mindre i volum og dermed presser de globale aluminiumsprisene opp.
 • Trump-administrasjonen innfører brede importbegrensninger på all aluminium til USA. Det vil føre til økt konkurranse om de europeiske markedene fra både russiske og kinesiske eksportører. Hvor mye dette vil påvirke prisene avhenger av hvor mye aluminium USA eventuelt vil klare å produsere på egen hånd, og kan potensielt medføre at prisene presses nedover. 

 

Trump har frem til den 20. april på å bestemme seg for om han vil innføre restriksjoner på aluminiumimport.

 

 • Skrevet: 15.02.2018
 • Klokken: 13:56
 • Kategori: Blogg
 • Kommentarer: 0

Aluminium? En introduksjon

 • Skrevet: 08.02.2018
 • Klokken: 16:19
 • Kategori: Blogg

 

Hei, og velkommen til vår blogg! Vi er to masterstudenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) som har valgt faget; Analyser av råvaremarkeder. Vi skal i løpet av dette semesteret følge råvaren aluminium. De neste månedene, frem til eksamen, vil vi komme med ukentlige oppdateringer om utviklingen i aluminiumsmarkedet.

Aluminium er et grunnstoff med atomnummer 13 og kjemisk symbol Al. Det er et metall som forekommer naturlig i jordskorpen. Aluminium er det elementet det finnes mest av i jordens overflate, etter oksygen og silisium.

Metallet utvinnes av bauxite som er et mineral som finnes rundt ekvator beltet, med et innhold av 15-25% aluminium. Aluminiumens fleksibilitet, styrke og lave vekt er noe av det som gjør den ideell på så mange forskjellige bruksområder.

Har du noen gang lurt på hvordan aluminium lages?

https://www.hydro.com/no/hydro-i-norge/Om-aluminium/slik-lages-aluminium/

Figur: Total produksjon i millioner tonn av aluminium i 2017 

Over 50 % av all aluminium som ble produsert i 2017 kom fra Kina. Det gjør Kina til den klart største produsenten av aluminium.

 

Aluminium i Norge

Norsk Hydro er en av verdens største produsenter av aluminium. Konsernet har smelteverk for produksjon av primæraluminium på Karmøy, i Høyanger, Årdal, Husnes og Sunndalsøra. De har også verk i Australia, Canada, Tyskland og Slovakia, Brasil og Qatar. I 2016 produserte Norsk Hydro 2 046 millioner tonn primæraluminium.

 

Prisøkning på 49.14 %

Figur: LME Aluminium 3MO ($) siste 5 år

På London Metal Exchange (LME) handles for øyeblikket LME Aluminium 3MO for 2158 USD per tonn. De siste 5 årene har aluminiumsprisene hatt en jevn stigning etter bunnivået den 20. november 2015. I løpet av denne perioden har prisen økt fra 1447 USD til 2158 USD. Det tilsvarer en økning på 49.14 %.

Kina er en sentral aluminiumsprodusent, og landets planer er en viktig faktor for globale priser. Forventninger om nedstengning av kinesisk produksjonskapasitet har løftet aluminiumsprisen i 2017. Til tross for stengingen av smelteverk i Kina vil landet fortsatt ha høyere tilbud enn etterspørsel, mens etterspørselen i verden utenom Kina overstiger tilbudet, Kineserne stenger ned anlegg for å bedre luftkvalite og anlegg som produserer aluminium uten tillatelse.

Figur: LME Aluminium 3MO ($) siste måneden

 

Neste uke kommer vi tilbake med nye oppdateringer fra oljemarkedet!

 

 

 

 

 

 

 

 • Skrevet: 08.02.2018
 • Klokken: 16:19
 • Kategori: Blogg
 • Kommentarer: 0
Aluminium2018

Aluminium2018

Vi er to masterstudenter fra Handelshøyskolen NMBU, som i dette semester skal blogge om aluminium som en del av kurset BUS323 Analyser av råvaremarkeder. Bloggen vil oppdateres ukentlig frem til avsluttende eksamen i mai.

Powered by Investing.com

Bla i bloggen

 

Bloggdesign

Design og koding av KvDesign - www.kvdesign.no